Στις 3 Σεπτέμβρη 2016 δόθηκε η εκκίνηση στο 2ου αγώνα πόλης Syros City Trail και ο 'Σύριγγας' ήταν εκεί ως χορηγός.

ABOUT US