Ο εξοπλισμός μας είναι πιστοποιημένος από τον εκάστοτε κατασκευαστή που προμηθευόμαστε. (Αντλίες–λάστιχα–αποθηκευτικούς χώρους κτλ).

Εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων HACCP.

Με εξωτερικό συνεργάτη την διαπιστευμένη μικροβιολογική μονάδα Βιοχημική ΑΕ.

ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ