Ο εξοπλισμός μας είναι πιστοποιημένος από τον εκάστοτε κατασκευαστή που μας προμηθεύει.

Εφαρμόζουμε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP.

Με εξωτερικό συνεργάτη την διαπιστευμένη μικροβιολογική μονάδα Βιοχημική ΑΕ.

ZERO PREMIUM ICE CUBES